Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên, danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, Danh mục trường THPT năm 2019

0

Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2019.
Danh mục mã trường: Bấm để tải xuống
Danh mục xã khó khăn: Bấm để tải xuống

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.