Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Chương Trình: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

1

 

  • Tổng quan chương trình:

Chương trình Quản trị Kinh doanh cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đặc biệt có kiến thức chuyên sâu về phân tích thị trường tài chính; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính;    thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra.

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

+ Cán bộ làm việc ở các phòng chức năng của doanh nghiệp như: phòng Kinh doanh, phòng Marketing, phòng hoạch định chiến lược, phòng tài chính.v.v…

+ Trợ lý cho các Nhà quản trị cấp cao trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Từ bước khởi đầu ấy, các bạn có nhiều cơ hội để đạt đến những vị trí quản lý cao hơn như: Trưởng nhóm, Tổ trưởng, Giám đốc điều hành.v.v…

  • Khung chương trình:

 

ST T

Môn học Tín chỉ ST T Môn học

Tín chỉ

I. Khối kiến thức và kỹ năng chung

37

25

Phương pháp lượng

3

1 Tiếng Anh 1/ English for Academic Purpose and Study Skills

5

26

Ngoại ngữ nâng cao

4

2 Tiếng Anh 2/ IELTS test preparation

5

III. Khối kiến thức cấp độ 5/cơ sở ngành

25

3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

Môn học bắt buộc

20

4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

27

Hoạt động Marketing và inh doanh quốc tế

4

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

28

Bối cảnh toàn cầu của Kinh doanh hiện đại

4

6

Giáo dục thể chất

0

29

Ý tưởng, Sáng tạo và Doanh nghiệp 2

4

7

Giáo dục quốc phòng

0

30

Phương pháp nghiên cứu

3

Cơ bản

31

Quản lý dự án

5

8

Kĩ năng học tập trong đại học

5

32

Seminar 2/ Hội thảo 2

0

9

Nhập môn Nghiên cứu kinh doanh

3

Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn)

5

10

Marketing cơ sở

2

33

Trách nhiệm doanh nghiệp

4

11

Kế toán cơ bản

2

34

Thực tế 2/ Work Based Learning 2

1

12

Thống kê trong kinh doanh

3

35

Phát triển đa dạng văn hóa

4

13

Tin học đại cương

0

36

Phát triển sự nghiệp kinh doanh

4

14

Pháp luật đại cương

2

IV. Khối kiến thức cấp độ 6/ kiến thức chuyên ngành

25

II. Kiến thức cấp độ 4/ kiến thức cơ bản

33

Môn học bắt buộc

21

Môn học bắt buộc

26

37

Các vấn đề tài chính toàn cầu

3

15

 inh tế học vi mô

3

38

Chiến lược toàn cầu

4

16

 inh tế học vĩ mô

3

39

Viết khoa học

3

17

Phân tích thông tin và tài chính trong kinh doanh

4

40

Thị trường chứng khoán

2

18

Kế toán tài chính

4

41

Định chế tài chính

2

19

Hiểu và quản lý con người

4

42

Thực tế 3/ Work Based Learning 3

1

20

Thực tế 1/ Work based learning 1

1

43

Luận văn/ Thesis

6

21

Seminar 1/ Hội thảo 1

0

Môn học lựa chọn (Chọn 1 môn)

4

22

Ý tưởng, Sáng tạo và Doanh nghiệp 1

3

44

Phân tích kinh doanh

4

23

Tài chính doanh nghiệp

4

45

Lãnh đạo kinh doanh

4

Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn)

7

46

Phát triển kiến thức kinh doanh

4

24

Thương mại quốc tế

4

47

Chiến lược kinh doanh quốc tế

4

Tổng số tín chỉ

120

1 bình luận
  1. lý thị thương nói

    em muốn xét tuyển vào khoa nhưng vì e đã tốt nghiệp vào năm ngoái rồi thì e phải làm ntn để được xét tuyển vào học ạ?

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.