Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Browsing loại

Thông tin tuyển sinh

Hồ sơ nhập học bao gồm

Hồ sơ nhập học bao gồm 1/ Học bạ THPT (hoặc THBT, THCN, THN). 2/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (THPT,…

Thông tin tuyển sinh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 (Chương trình tiên tiến hệ đào tạo Đại học chính quy tại Khoa Quốc tế - Đại học…